21873 [Dick 60 år]

1957, det året då föddes du ännu har du kvar ditt bäbishull Tänk att allting som är du blev jag, och jag, och du och...

Femti minus ett

Grattis Martina B 49 Livet går i ett, femti minus ett Livet går i ett, femti minus ett Livet går i ett, nu blir du...

Gó Floda-bo

Hanteln känns tung trots hånen har var’t på gym var dag Du har tränat i timmar, svimmat Du minns nog den förra sången, ordet jag...

Martina 48

Om det är någon sång jag spelat in som alla kan sjunga med i, så är det denna… Helt enkelt ”Ja, må du leva”, i...

Jocke 40

Jag är en fattig bonndräng men jag lever ändå dagarna går och kommer medan jag knogar på Harvar, sår och plöjer, mocker, gräver och bär...