21873 [Dick 60 år]

1957, det året då föddes du ännu har du kvar ditt bäbishull

Tänk att allting som är du blev jag, och jag, och du och jag

är familjens gullefjun

Far är rar och han har levt ganska många dar

Tjugoentusenåttahundrasjuttiotre

Ta hand om dig så dom blir fler

Pappa fyller 60 år och han kom från Skellefteå

En dag kände han chokladens sötma

Så han löste enkel biljett och lämnade Villvattnet

Ibland är han där på sommaren

När han fyller år har han fyllt oss på en båt

Vi vet hur det går när man samlas på en båt

Resan har blitt din melodi

Oh!

Far är rar, han har levt ganska många dar

Tjugoentusenåttahundrasjuttiotre

Ta hand om dig så dom blir fler

Lämna ett svar