Upp i rök

Jag ser ett par på en bild som dricker vin, jag kan se hur dom ler,

jag kan höra deras skratt.

För jag var med, det var så fint.

Han, det var jag och hon, det var min skatt.

Det hade varit så mycket enklare om hon bara gått för en annan man.

Det hade varit så mycket enklare om hon bara somnat i en annan famn.

Men hon gav sig av på en resa så långt härifrån.

Rökningen tog hennes liv.

Ja, hon finns inte mer, hon som hade lovat att leva här bredvid,

hon gick upp i rök.

Nu går jag här ensam och letar efter en ny vän

som jag kan slösa min kärlek på, jag lever ju än.

Men överallt där jag letar, där röker dom och jag vill ju hitta en vettig tjej

som inte går upp i rök.

Det hade varit så mycket enklare om hon bara gått för en annan man.

Det hade varit så mycket enklare om hon bara somnat i en annan famn.

Men hon gav sig av på en resa så långt härifrån.

Rökningen tog hennes liv.

Ja, hon finns inte mer, hon som hade lovat att leva här bredvid.

Hon finns inte mer trots hon hade lovat att leva här bredvid

så hon gick upp i rök.

Så därför säger jag till dig som lyssnar på mig:

Börja aldrig rök och lämna aldrig mig

…om vi blir en.