Om jag inte varit den

Vem hade jag blivit om jag inte gjort de valen jag gjorde? Vem hade jag blivit om någon av mina tidigare relationer hade fungerat? Då...